Về lương vượt khung

Ngày hỏi:14/01/2015

Tôi là cán bộ công chức, hưởng lương bậc 9 (4,98) từ ngày 01/12/2010. Xin luật sư cho biết cách tính lương vượt khung và theo đó thì tiền lương cụ thể của tôi kể từ ngày 01/12/2015 là bao nhiêu?

  • Bạn đang hưởng lương bậc 9 của ngạch gì đó không rõ lắm nhưng theo cách trao đổi của bạn về việc tính lương vượt khung thì luật sư nghĩ rằng mức lương của bạn đã đội khung tức là không còn nâng bậc được nữa (vì bậc 9 là bậc cao nhất của ngạch, khung) . Do vậy nếu bạn không được chuyển sang xếp lương ngạch khác ngạch bạn đang được xếp để còn bậc mà nâng thì bạn vẫn chỉ được hưởng mức lương này đến khi về hưu.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn