Vi phạm thời hạn thông báo hết hợp đồng

Ngày hỏi:01/04/2019

Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định: "ít nhất trước 15 ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ biết thời điểm chấm dứt". Công ty em có quy trình đánh giá tái ký hợp đồng, trước 15 ngày có gởi email thông báo thời hạn kết thúc và yêu cầu làm đánh giá tái ký. NLĐ đã làm và nộp lại trước 15 ngày kết thúc. Tuy nhiên trước 10 ngày kết thúc HĐLĐ, phòng nhân sự gởi văn bản thông báo không tái ký. Thời gian kết thúc công việc theo hạn của hợp đồng. Như vậy Công ty có sai luật hay không? Người lao động có quyền lợi gì đối với trường hợp này không? Mình tìm hiểu các văn bản luật liên quan nhưng không thấy văn bản nào nói về trường hợp này nên lên đây tham khảo mọi người. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

   Khoản 1 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định:

   Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

   Như vậy, ít nhất 15 ngày công ty có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản cho bạn biết về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Việc công ty thông báo chậm là đã vi phạm và sẽ bị xử phạt theo quy định trên, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn