Việc làm thêm ngoài giờ

Tôi làm công nhân cho một công ty may mặc, khi tăng ca ngoài giờ, khi làm việc vào ngày nghỉ tuần, làm việc vào ngày lễ, công ty chỉ trả lương bằng 150%, 200% và 300% lương cơ bản. Tôi muốn hỏi việc làm của công ty có đúng hay không?

  Nội dung này được Công ty Luật Hợp danh CIS tư vấn như sau:

  • Đối với việc làm thêm ngoài giờ, làm thêm vào ngày nghỉ tuần, làm thêm ngày lễ, công ty phải trả lương bằng 150%, 200% và 300% mức lương thực trả, chứ không phải tính theo lương cơ bản. Việc làm của công ty là trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bạn. Do đó, bạn có quyền yêu cầu công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp công ty không thực hiện, bạn có thể nhờ tổ chức công đoàn trong công ty hoặc công đoàn tỉnh, thành phố thuộc trung ương hoặc khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi.


  Nguồn:

  Công Ty Luật Hợp Danh CIS
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn