Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II được quy định ra sao?

Ngày hỏi:12/11/2019

Tìm hiểu quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV, cụ thể như sau:

   Viên chức thăng hạng từ chức danh kiến trúc sư hạng III lên chức danh kiến trúc sư hạng II phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại các khoản 2, 3 của Điều này và có thời gian giữ chức danh kiến trúc sư hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kiến trúc sư hạng III tối thiểu là 03 (ba) năm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn