Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải đảm bảo những nguyên tắc nào ?

Ngày hỏi:27/07/2015
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải đảm bảo những nguyên tắc nào ?

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Theo Điều 4 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định các nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là:

   - Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua quy chế dân chủ của doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.

   Bên cạnh đó, khi thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, nghiêm cấm các bên vi phạm vào các hành vi sau (Điều 5 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ):

   - Thực hiện trái các quy định của pháp luật.

   - Xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

   - Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động.

   - Trù dập, phân biệt đối xử với người tham gia đối thoại, người khiếu nại, tố cáo.

   Ban CSPL - CĐXDVN


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn