Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2015
Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Theo Điều 84 Bộ luật Lao động quy định:

   - Người sử dụng lao động, người lao động, kể cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể.

   - Trong trường hợp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động có tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng với thỏa ước lao động tập thể, thì phải thực hiện những quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể.

   - Các quy định của người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể, thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực.

   - Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

   Ban Chính sách - Pháp luật - CĐXDVN


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn