Việc xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dược được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:06/12/2019

Công tác trong ngành y tại một bệnh viện công lập. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dược được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dược quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV, cụ thể như sau:

   Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

   - Trường hợp có trình độ tiến sĩ dược học thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh nghề nghiệp dược sĩ (mã số V.08.08.22);

   - Trường hợp có trình độ thạc sĩ dược học thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp dược sĩ (mã số V.08.08.22).

   - Trường hợp có trình độ cao đẳng dược học thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp dược hạng IV (mã số V.08.08.23).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn