Viên chức chuyển vùng có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm?

Ngày hỏi:20/09/2019

Tôi là viên chức, Tôi công tác ở xã đặc biệt khó khăn đủ 5 năm, hiện nay xã tôi đang công tác thuộc khu vực II vậy tôi có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì:

   "Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

   1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

   2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

   3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên."

   Theo quy định trên thì phụ cấp công tác lâu năm sẽ được hỗ trợ cho các đối tượng có thời gian làm việc thực tế ở vùng có điều kiện đặc biết khó khăn. Bạn có thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn 5 năm, hiện nay bạn chuyển về công tác tại khu vực II thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp lâu năm. Đây là khoản phụ cấp bạn được hỗ trợ khi trực tiếp làm việc tại vùng có điều kiện khó khăn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn