Viên chức trong thời gian đi biệt phái có được bổ nhiệm lên hiệu phó không?

Ngày hỏi:21/08/2019

Xin cho hỏi viên chức trong thời gian đi biệt phái có được bổ nhiệm lên hiệu phó không ạ? Căn cứ vào quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Điều 36, Điều 37 Luật Viên chức 2010

   Nghị định 29/2012/NĐ-CP

   Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

   Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

   Bổ nhiệm viên chức quản lý:

   Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

   a) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

   b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định;

   c) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

   d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

   đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, khi viên chức được biệt phái thì cơ quan tiếp nhận sẽ có trách nhiệm phân công, bố trí công việc cho viên chức. Việc viên chức có được bổ nhiệm làm hiệu phó hay không do cơ quan tiếp nhận quyết định căn cứ vào nhu cầu và nhiệm vụ cụ thể. Hiện cũng không có quy định cấm bổ nhiệm chức vụ đối với viên chức biệt phái.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn