Vợ sinh đôi thì chồng được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Ngày hỏi:01/04/2019

Vợ tôi dự sinh vào giữa tháng 4/2019, vợ tôi chỉ ở nhà làm nội trợ và kinh doanh online. Chỉ có tôi đi làm và tham gia BHXH đầy đủ (tôi đã đóng BHXH được 5 năm). Vợ tôi sinh đôi thì tôi sẽ được hưởng những chế độ như thế nào?

An Bình (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Anh là lao động nam có vợ sinh con nên sẽ là đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

   Anh đóng bảo hiểm xã hội liên tục trước khi vợ sinh nên anh sẽ được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội như sau:

   Về nghỉ việc chăm sóc vợ sinh con:

   Anh sẽ được nghỉ chăm sóc vợ sinh con theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

   2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

   c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   Trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh, Anh được nghỉ 10 ngày làm việc để chăm sóc vợ sinh con không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

   Về mức hưởng chế độ thai sản:

   Mức hưởng đối với mỗi ngày sẽ được tính theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

   1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

   a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

   b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

   Theo đó, mức hưởng mỗi ngày của anh sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước nghỉ chăm sóc vợ sinh chia cho 24 ngày.

   Về trợ cấp một lần khi vợ sinh con

   Theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Như vậy, anh sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh trong trường hợp chỉ có anh tham gia BHXH, đồng thời anh đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Tóm lại, khi vợ sinh con, anh sẽ được nhận những chế độ sau:

   - Nghỉ 10 ngày;

   - Mức hưởng chế độ thai sản một ngày sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưởng thai sản chia cho 24 ngày;

   - Trợ cấp một lần khi vợ sinh con, với 2 con là 4 lần mức lương cơ sở, tương đương 5.560.000 đồng.

   Ban biên tập thông tin đến anh!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn