Vừa đăng ký trợ cấp thất nghiệp vừa đăng ký trợ cấp Covid-19 có vi phạm không?

Ngày hỏi:19/05/2020

Bạn Minh Anh hỏi: Em đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp rồi, còn đăng ký nhận trợ cấp dịch COVID-19 có vi phạm gì không? Có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Quyết định 15/QĐ-TTg năm 2020 thì lao động không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:

   Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

   Như vậy, nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không nhận tiền do ảnh hưởng bởi covid-19. Vấn đề bạn nộp hồ sơ thì không vi phạm gì cả, chỉ là hồ sơ bạn sẽ không được giải quyết nếu không đủ điều kiện thôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn