Vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình

Ngày hỏi:29/04/2011
Bộ Xây dựng đã nhận được thư của đồng chí Trần Quốc Cẩn ngày 14/4/2011 về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • 1. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hai huyện Con Cuông và Kỳ Sơn thì hai xã nêu trong thư ngày 14/4/2011 không có trong danh sách được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt; trường hợp cần làm rõ hơn về việc hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của hai xã nói trên, đồng chí có văn bản gửi Bộ Nội vụ để được giải quyết theo thẩm quyền.

   2. Về Biện pháp sử dụng máy đào, máy ủi thi công đào đất:

   * Theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN-TVII; TCVN 4447:1987) tại Phụ lục số 2 (bảng phân cấp đất đá theo mức độ khó dễ cho từng loại máy thi công) thì:

   - Máy đào có thể thực hiện từ đất cấp 1 đến đất cấp 4;

   - Máy ủi có thể thực hiện từ đất cấp 1 đến đất cấp 3;

   Vì vậy, việc sử dụng biện pháp thi công hỗn hợp như thế nào còn tuỳ thuộc vào thực tế cấp đất đá, hiệu quả kinh tế và phương án sử dụng máy... của tư vấn thiết kế.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn