Xác định doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.

Ngày hỏi:08/03/2016
Trường hợp tôi không hoạt động kinh doanh thường xuyên nhưng trong năm 2015 có phát sinh hợp đồng tư vấn với công ty A là 80 triệu và công ty B là 150 triệu. Nhưng do công ty B huỷ hợp đồng và có bồi thường cho tôi 50 triệu. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp tôi xác định doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

  Nội dung này được Cục Thuế Yên Bái tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh quy định: thì cá nhân có tổng doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

   Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ được xác định theo hợp đồng dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

   Như vậy doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của bạn bao gồm khoản thu nhập từ công ty A là 80 triệu đồng cộng với khoản bồi thường do huỷ hợp đồng của công ty B là 50 triệu đồng./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Yên Bái
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn