Xác định tiền lương làm căn cứ trả phép năm cho người lao động

Ngày hỏi:01/11/2018

Tôi được biết theo quy định thì người lao động khi sử dụng chưa hết phép trong năm sẽ được trả lại tiền cho số ngày chưa nghỉ. Vậy  tiền lương làm căn cứ trả phép năm cho người lao động được tính như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 114 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ như sau:

   1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

   2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

   Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được hướng dẫn bởi Khoản 3, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, cụ thể:

   - Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

   - Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

   - Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

   Như vậy, thường sẽ có hai mốc thời gian để xác định. Trường hợp người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên, tiền lương để tính trả những ngày chưa nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hoặc trước khi tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Đối với người lao động làm việc dưới 06 tháng thì là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

   Trên đây là nội dung tư vấn về căn cứ xác định tiền lương làm căn cứ trả phép năm cho người lao động. Bạn có thể tham khảo thêm tại Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP để hiểu thêm về vấn đề này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ phép năm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn