Xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Răng - Hàm - Mặt do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Ngày hỏi:09/03/2019

Hiện đang công tác tại phòng Chính sách của huyện. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Thắc mắc có nội dung như sau: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Răng - Hàm - Mặt do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp được xác định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Răng - Hàm - Mặt do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp được xác định theo quy định tại Bảng 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể như sau:

   Tổn thương Răng – Hàm - Mặt

   Tỷ lệ (%)

   1. Xương hàm, gò má, cung tiếp và khớp thái dương - hàm

   1.1. Gãy xương hàm trên; gãy xương hàm dưới; gãy xương gò má, cung tiếp can tốt, không ảnh hưởng chức năng

   6 - 10

   1.2. Gãy xương hàm trên hoặc xương hàm dưới can xấu, gây sai khớp cắn

   21 - 25

   1.3. Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can tốt

   16 - 20

   1.4. Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can xấu, gây sai khớp cắn

   31 - 35

   1.5. Gẫy xương gò má cung tiếp can xấu

   16 - 20

   1.6. Mất một phần xương hàm trên hoặc một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ mất răng)

   31 - 35

   1.7. Mất một phần xương hàm trên và một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ mất răng)

   1.7.1. Cùng bên

   41 - 45

   1.7.2. Khác bên

   51 - 55

   1.8. Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc xương hàm dưới

   61

   1.9. Tổn thương xương hàm, khớp thái dương hàm gây dính khớp hạn chế há miệng

   1.9.1. Từ 1,5 đến 3cm

   21 - 25

   1.9.2. Dưới 1,5cm

   36 - 40

   2. Răng (tính cho răng vĩnh viễn)

   2.1. Mất một răng

   2.1.1. Mất răng cửa, răng nanh (số 1,2,3)

   1,5

   2.1.2. Mất răng hàm nhỏ (số 4,5)

   1,25

   2.1.3. Mất răng hàm lớn số 7

   1,5

   2.1.4. Mất răng hàm lớn số 6

   2,0

   2.2. Mất từ 2 đến 8 răng ở cả hai hàm thì tính tỷ lệ theo Mục 2.1

   Ghi chú: Nếu không lắp được răng giả tỷ lệ nhân đôi.

   Nếu đã lắp răng giả tỷ lệ tính bằng 50% mất răng

   2.3. Mất từ 8 đến 19 răng ở cả hai hàm

   15 - 18

   2.4. Mất toàn bộ một hàm hoặc mất từ 20 răng trở lên ở cả hai hàm

   21 - 25

   2.5. Mất toàn bộ răng hai hàm

   31

   3. Phần mềm

   Khuyết hổng lớn ở xung quanh hốc miệng, tổn thương mũi, má nhưng chưa được phẫu thuật tạo hình làm trở ngại đến ăn, uống, nói

   51 - 55

   4. Lưỡi

   4.1. Mất một phần nhỏ đầu lưỡi, ảnh hưởng đến ăn, nói

   6 - 10

   4.2. Mất một nửa đến hai phần ba lưỡi

   31 - 35

   4.3. Mất ba phần tư lưỡi, kể từ đường gai chữ V trở ra (còn gốc lưỡi)

   51 - 55

   5. Tổn thương hệ thống tuyến nước bọt

   5.1. Gây hậu quả khô miệng

   21 - 25

   5.2. Gây rò kéo dài

   26 - 30

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn