Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày hỏi:27/11/2017

Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Như Ngọc, hiện đang làm việc tại Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 18/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2013/QĐ-TTg thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí

   a) Căn cứ nội dung hỗ trợ chuyên môn đã thống nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cử người hành nghề đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới lập kế hoạch và dự toán kinh phí tiếp nhận người hành nghề đến luân phiên;

   b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi kế hoạch năm kế tiếp về Bộ Y tế, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, để Bộ Y tế, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, ngành, cơ quan để báo cáo Bộ Tài chính. Căn cứ vào dự toán ngân sách được bố trí hằng năm, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt kế hoạch và giao dự toán ngân sách để các đơn vị thực hiện;

   c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế), gửi kế hoạch năm kế tiếp báo cáo Sở Y tế trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, để Sở Y tế tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện. Căn cứ vào dự toán ngân sách được bố trí hằng năm, Sở Y tế phê duyệt kế hoạch và giao dự toán ngân sách để các đơn vị thực hiện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 18/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn