Xếp bậc lương mới bằng bậc lương cũ khi trúng tuyển viên chức có đúng không?

Ngày hỏi:07/11/2019

Tháng 10/2019 em trúng tuyển vào viên chức tại cơ quan em làm việc trước đây, quyết định tuyển dụng là miễn tập sự, Hệ số lương 2.34, nhưng trước đây tôi được đã được xếp bậc lương này rồi. Vậy cho hỏi quyết định xếp bậc lương cho tôi có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định:

   Việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng thực hiện theo quy định Thông tư 02/2007/TT-BNV.

   Tại Điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV quy định việc xếp lương đối với ngạch lương mới như sau:

   "Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ."

   Như vậy, khi được tuyển dụng vào viên chức thì sẽ được xếp bằng hoặc cao hơn mức lương hiện hưởng.

   Vậy nên, cơ quan bạn xếp hệ số lương cho bạn như vậy là đúng quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn