xếp lương đối với công chức văn phòng

Ngày hỏi:25/06/2014
Những nghành đào tạo cụ thể nào thì được xếp lương đối với (công chức văn phòng thồng kê) cho em hỏi bằng ( Trung cấp chính trị - Hành chính) có được xếp lương đối với (công chức văn phòng thồng kê)

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xem xét, quyết định ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã”

   Như vậy, ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã do UBND cấp tỉnh quy định. Trong câu hỏi của ông, chúng tôi chưa rõ ông công tác tại địa phương nào để có câu trả lời chính xác.

   Riêng tại thành phố Đà Nẵng, sau khi xin ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố, nhóm ngành đào tạo được quy định cụ thể tại Hướng dẫn số 1362/HD-SNV ngày 01/8/2013 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013. Theo đó, tiêu chuẩn ngành đào tạo đối với chức danh công chức Văn phòng - thống kê như sau: “Các nhóm ngành văn thư - lưu trữ, hành chính, luật, chính trị - hành chính, hành chính văn phòng, quản trị văn phòng, ngữ văn, công nghệ thông tin”.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn