Xếp lương đối với viên chức quản lý

Ngày hỏi:28/07/2012

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Tổng công ty Giấy Việt Nam việc xếp lương đối với viên chức quản lý các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 mục I Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thì công ty thành viên (hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc) của Tổng công ty nhà nước thuộc đối tượng áp dụng xếp hạng công ty khi đủ 2 điều kiện:

   - Tiêu chuẩn xếp hạng công ty đã được liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành theo đề nghị của các Bộ quản lý ngành.

   - Năm xếp hạng không nằm trong danh sách chuyển đổi hình thức sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán); thay đổi phương thức quản lý (khoán, cho thuê); tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất, chia tách); giải thể, phá sản.

   Hiện tại, Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC nêu trên mới chỉ quy định tiêu chuẩn xếp hạng đối với các doanh nghiệp hạch toán độc lập trong ngành Giấy.

   Vì vậy, đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam không đủ điều kiện xếp hạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TT–BLĐTBXH–BTC nêu trên thì thực hiện xếp lương chuyên môn nghiệp vụ và phụ cấp chức vụ như trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam đối với viên chức quản lý các công ty hạch toán phụ thuộc theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

   Trong trường hợp cần thiết xếp hạng các đơn vị trên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Tổng công ty nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, báo cáo liên Bộ xem xét ban hành để xếp hạng đối với các đơn vị trên theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn