xét tuyển theo từng nhóm đối tượng ưu tiên có căn cứ vào Nghị định 105?

Ngày hỏi:22/12/2015
Kính thưa quý sở, tôi muốn hỏi việc xét tuyển viên chức tại trung tâm y tế Hòa Vang năm 2014 có căn cứ vào Nghị định 105 về kế hoạch xét tuyển viên chức xét tuyển theo từng nhóm đối tượng ưu tiên hay không? hay thi ai điểm cao thì đậu? Thế đưa ra Nghị định kế hoạch xét tuyển để làm gì? xin cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • 1. Theo quy định hiện nay, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo các văn bản sau:

   - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

   - Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

   - Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Hiệu lực ngày 01/3/2012)

   - Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

   - Kế hoạch tuyển dụng viên chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: “Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng các quy định này không được trái với quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện”.

   Thực hiện chính sách “5 không 3 có” của thành phố, đặc biệt là chính sách “Có việc làm” nên việc tuyển dụng ưu tiên cho các trường hợp có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế Hòa Vang ưu tiên xét trước cho những trường hợp có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng theo kết quả điểm từ cao xuống thấp.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức 2010 Tải về
  • Nghị định 29/2012/NĐ-CP Tải về
  • Thông tư 15/2012/TT-BNV Tải về
  • Thông tư 16/2012/TT-BNV Tải về
  • Thông tư 04/2015/TT-BNV Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn