Xin nghỉ không lương rồi nghỉ hẳn, có phải bồi thường?

Ngày hỏi:12/11/2013
Vào ngày 11-9-2013 tôi có làm đơn xin nghỉ hai tháng không lương ở công ty vì lý do sức khỏe, đến ngày 4-10 tôi mới nghỉ. Trong khoảng thời gian đó, tôi thử việc ở một công ty khác (chưa ký hợp đồng). Sau khoảng 1 tháng, tôi gửi email xin nghỉ luôn tại công ty cũ. Phòng nhân sự của công ty nói do tôi làm việc ở công ty khác nên bắt tôi đền bù 1/2 tháng, điều này có đúng với qui định của pháp luật không? (vanthi27@)
  • - Do câu hỏi của bạn không nêu rõ hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là loại hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn, do đó chúng tôi sẽ chia ra hai trường hợp để bạn tham khảo như sau:

   Trường hợp hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng:

   Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau:

   a. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   b. Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   c. Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

   d. Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

   e. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

   f. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

   g. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

   Nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không rơi vào các trường hợp pháp luật quy định nêu trên (ở đây lý do chấm dứt của bạn là để đi làm cho công ty khác) thì xem như bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo quy định của Điều 41 Bộ luật lao động. Do đó, việc công ty yêu cầu bạn bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động là có cơ sở căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Bộ luật lao động.

   Trường hợp hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn:

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

   Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước nêu trên thì người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động. Trong trường hợp này, công ty không được quyền yêu cầu bạn bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn