Xử lý đối với Phụ lục hợp đồng lao động trái với hợp đồng lao động chính

Ngày hỏi:09/11/2015

Trong trường hợp hai bên thỏa thuận giao kết phụ lục hợp đồng nhằm thay đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động chính. Tuy nhiên, phụ lục này trái với hợp đồng chính thì việc xử lý phụ lục hợp đồng này như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng luật sư Kết Nối tư vấn như sau:

  • Quy định pháp luật về phụ lục hợp đồng lao động được quy định tại Điều 24 Bộ luật lao động 2012 cụ thể như sau:

   + Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

   + Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

   + Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

   + Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực”

   Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 408 Bộ luật dân sự 2005 có quy định về phụ lục hợp đồng:

   “Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi”

   Trong trường hợp hai bên thỏa thuận giao kết phụ lục hợp đồng nhằm thay đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động chính. Như vậy các bên đồng ý sửa đổi, bổ sung điều khoản chính, vì vậy phụ lục hợp đồng này vẫn có hiệu lực thực hiện (nếu nó không trái luật lao động).


  Nguồn:

  Luật Kết Nối
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn