Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từ năm 2021

Ngày hỏi:23/12/2019

Liên quan đến quy định trong Bộ luật Lao động 2019, cho mình hỏi: Vấn đề xử lý hợp đồng lao động vô hiệu được quy định thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 51 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì xử lý như sau:

   a) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng; trường hợp không có thỏa ước lao động tập thể thì thực hiện theo quy định của pháp luật;

   b) Hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động.

   2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp do ký sai thẩm quyền thì hai bên ký lại.

   3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn