03 tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hoài và tôi được biết rằng việc hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng là 1 trong những biện pháp quan trọng để giảm trừ tham nhũng, nhưng tôi thắc mắc tiêu chí nào đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng theo quy định mới nhất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/8/2019) thì tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

   "1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

   2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

   3. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng."

   Như vậy, có 3 tiêu chí để đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành vi tham nhũng
  Phòng chống tham nhũng
  Tham nhũng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn