2 vợ chồng cùng nằm trong Ban chấp hành của Hội thì có được không?

Ngày hỏi:28/08/2014

Kính gởi các anh chị! cho em hỏi câu hỏi như sau: Em là hội viên Hội người khuyết tật thành phố. Về cơ cấu ban lãnh đạo Hội ( ban chấp hành) mà 2 vợ chồng cùng nằm trong Ban chấp hành của Hội thì có được không? Đúng hay sai? Xin cho em biết dựa vào căn cứ, quy định nào.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay, về các văn bản pháp lý, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng không có quy định cụ thể nào cho tiêu chuẩn của các ủy viên Ban Chấp hành Hội như chị Nguyễn Thị Thu Hiền đề cập. Mỗi Hội đều hoạt động theo Điều lệ Hội và việc bầu Ban Chấp hành thực hiện theo Điều lệ Hội.

   Theo Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng (được phê duyệt tại Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của Chủ tịch UBND thành phố) thì Ban Chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo Hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội và số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội ấn định và trực tiếp bầu.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn