Ai có trách nhiệm kiểm tra bình chữa cháy?

Ngày hỏi:31/07/2020

Cho mình hỏi hiện tại việc bảo dưỡng bình chữa cháy thường do doanh nghiệp thực hiện hay phải mang ra ngoài cho bên ngoài thực hiện ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4.1 Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-2:2004 (ISO 11602-2 : 2000) quy định quy định chung của việc bảo dưỡng và nạp lại bình phòng cháy chữa cháy, cụ thể như sau:

   - Người chủ hoặc đại lý hoặc người ở nơi các bình chữa cháy được bố trí phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và nạp lại.

   - Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy khác nhau nhiều. Các kiến thức tối thiểu cần thiết để thực hiện quy trình kiểm tra hàng tháng theo 4.2. Chỉ những người có thẩm quyền mới được bảo dưỡng và sửa chữa theo 4.3 và 4.4. Xem phụ lục A.

   ...

   Như vậy, việc bảo dưỡng và kiểm tra bình phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của chủ hoặc đại lý hoặc người ở nơi các bình chữa cháy được bố trí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn