Asen trong thức ăn thủy sản - thức ăn bổ sung sử dụng phương pháp thử nào?

Ngày hỏi:19/08/2019

Thành phần Asen trong thức ăn thủy sản - thức ăn bổ sung sử dụng phương pháp thử nào? Mong nhận được sự phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 02-31-2:2019/BNNPTNT về thức ăn thủy sản (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), thành phần Asen trong thức ăn thủy sản - thức ăn bổ sung được sử dụng phương pháp sau đây để thử:

   Số TT

   Chỉ tiêu xác định

   Phương pháp thử

   1

   Asen (As) tổng số

   TCVN 11291:2016(AOAC 957.22)AOAC 986.15

   2

   Asen (As) vô cơ

   EN 16278:2012

   TCVN 9588:2013(ISO27085:2009)

   Trên đây là phương pháp thử đối với thành phần Asen trong thức ăn thủy sản - thức ăn bổ sung.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế biến thủy sản
  Thủy sản
  Nguồn lợi thủy sản
  Động vật thủy sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn