Báo cáo điều tra trong xử lý cạnh tranh gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:02/07/2019

Xin chào, theo tôi được biết luật canh canh vừa mới có hiệu lực. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì báo cáo điều tra trong xử lý cạnh tranh gồm những nội dung nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 88 Luật cạnh tranh 2018 thì:

   1. Sau khi kết thúc điều tra, điều tra viên vụ việc cạnh tranh lập báo cáo điều tra gồm các nội dung chủ yếu sau đây để trình Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh:

   - Tóm tắt vụ việc;

   - Xác định hành vi vi phạm;

   - Tình tiết và chứng cứ được xác minh;

   - Đề xuất biện pháp xử lý.

   2. Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh, báo cáo điều tra và kết luận điều tra đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để tổ chức xử lý theo quy định của Luật này.

   Trên đây là quy định về nội dung của báo cáo điều tra trong xử lý cạnh tranh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn