Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày hỏi:17/05/2019

Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Điều 7 Quyết định 4398/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Điều 6, Điều 7 Quy chế này, trước 16 giờ hàng ngày, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ với các tiêu chí thông tin tại mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

   Trường hợp chưa có chức năng hỗ trợ việc ghi nhận báo cáo vào Hệ thống, đơn vị được chỉ định thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ lập báo cáo hàng ngày dưới dạng văn bản theo các tiêu chí do cấp Chi cục cập nhật tại mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, đồng thời gửi về đầu mối tại Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan (thông qua bộ phận trực ban Tổng cục Hải quan).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn