Biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Ngày hỏi:16/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 81/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 11/11/2019) thì biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

   Biện pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng các biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng được thực hiện theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

   Trên đây là quy định về biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn