Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền?

Ngày hỏi:19/12/2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập.Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Sương Mai (mai****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền được quy định tại Điều 16 Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền tổng hợp nhu cầu về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới đất liền; xây kè sông, suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm cân đối một khoản ngân sách thích hợp để dành riêng đầu tư xây dựng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới đất liền.

   - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới đất liền.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 34/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn