Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong hoạt động khuyến nông?

Ngày hỏi:11/05/2017

Trách nhiệm quản lý về khuyến nông của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật? Tôi là Dương, sống tại Gia Lai. Qua tìm hiểu tôi được biết hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản trong việc quản lý nhà nước về nông nghiệp. Như vậy, đối với hoạt động khuyến nông thì cơ quan này có trách nhiệm gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (duong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khuyến nông được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông như sau:

   1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông theo các nội dung sau:

   a. Xây dựng, ban hành và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành chiến lược khuyến nông và các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về khuyến nông;

   b. Xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch và dự án khuyến nông Trung ương và chỉ đạo tổ chức thực hiện;

   c. Hướng dẫn các địa phương về nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động khuyến nông;

   d. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến nông;

   đ. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động khuyến nông Trung ương;

   e. Quản lý kinh phí khuyến nông Trung ương;

   g. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trong phạm vi toàn quốc.

   ...

   Ngoài ra, việc xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch và dự án khuyến nông Trung ương và chỉ đạo tổ chức thực hiện tại Điểm b Khoản 1 Điều này còn được hướng dẫn bởi Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT và Công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo về khuyến nông tại Điều này còn được hướng dẫn bởi Điều 9 Thông tư liên tịch 183/2010/TTLT-BTC-BNN

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động khuyến nông. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 02/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn