Các điều kiện tiếp nhận giải trình về tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

Chào Ban biên tập, ba tôi là lãnh đạo của một cơ quan nhà nước, nhưng tháng trước ba tôi xảy ra đột quỵ bây giờ đã xuất viện nhưng không còn minh mẫn như lúc trước. Mà hôm nay, có đơn yêu cầu ba tôi giải trình vào tháng sau của Cơ quan thanh tra. Không biết trong trường hợp này ba tôi có phải tiếp nhận giải trình hay không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/8/2019) thì điều kiện tiếp nhận giải trình được pháp luật quy định như sau:

   - Cá nhân yêu cầu giải trình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có người đại diện theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có yêu cầu giải trình.

   - Quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu giải trình tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cơ yêu cầu giải trình.

   Mà theo quy định tại Khoản 4 Điều 20, 22, 23, 24 Bộ luật dân sự 2015 người thành niên không vi phạm các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự , hạn chế năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức hành vi thì người đó được coi là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

   Như vậy, việc ba bạn đột quỵ không rơi vào một trong các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức hành vi. Nên ba bạn vẫn là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật quy định, vì vậy ba bạn phải tiếp nhận yêu cầu giải trình của cơ quan thanh tra.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành vi tham nhũng
  Phòng chống tham nhũng
  Tham nhũng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn