Các nguyên tắc phối hợp kiểm tra VSATTP

Ngày hỏi:01/08/2014

Thưa luật gia, gần đây dư luận rất chú ý vấn đề VSATTP. Nhiều vụ việc báo chí nêu, dư luận thực sự bất bình với các cơ quan có trách nhiệm trong việc thanh kiểm tra chất lượng thực phẩm. Chúng tôi đang muốn tìm hiểu các quy định của Nhà nước về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc thanh kiểm tra về VSATTP để các ngành tránh đổ lỗi cho nhau

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014 ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về VSATTP quy định nguyên tắc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra như sau: Thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ. Xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp theo quy định: Các bộ: Y tế, NN-PTNT, Công Thương chủ động chủ trì tổ chức, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra VSATTP theo phạm vi quản lý được phân công quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch này. Các bộ liên quan có trách nhiệm tham gia phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Trường hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương và các lực lượng liên quan tổ chức và phân công thực hiện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm không chồng chéo giữa các ngành, các cấp, bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trường hợp có sự trùng lặp kế hoạch thanh tra, kiểm tra thì thực hiện như sau: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp dưới trùng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch kiểm tra của cơ quan cấp trên. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cùng cấp trùng nhau về địa bàn, cơ sở thì các bên trao đổi thống nhất thành lập đoàn liên ngành. Thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan chủ trì việc thanh tra, kiểm tra phải thông báo bằng văn bản kết quả phối hợp thanh tra, kiểm tra cho cơ quan tham gia phối hợp. Thực hiện việc chia sẻ thông tin giữa các bộ từ lập kế hoạch đến thực hiện thanh tra và kết quả thanh tra để biết và phối hợp. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết thì phải báo cáo ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP cùng cấp để xin ý kiến giải quyết.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn