Các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn xây dựng gồm những gì?

Ngày hỏi:01/04/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về hợp đồng tư vấn xây dựng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn xây dựng gồm những gì? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng thì Các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn xây dựng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm:

   a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu.

   b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng tư vấn hoặc Điều Khoản tham chiếu.

   c) Điều kiện chung của hợp đồng tư vấn.

   d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu.

   đ) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu.

   e) Báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình) được duyệt.

   g) Biên bản đàm phán hợp đồng tư vấn, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

   h) Các phụ lục của hợp đồng tư vấn.

   i) Các tài liệu khác có liên quan.

   Lưu ý: Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự như trên.

   Trên đây là quy định về các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn