Các tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

 Theo quy định mới về vấn đề tham nhũng thì các tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng như thế nào?

 

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/8/2019) thì pháp luật quy định các tiêu chí đánh giá việc phát hiện tham nhũng bao gồm các thành phần sau đây:

   "- Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

   - Kết quả phát hiện tham nhũng qua phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng;

   - Kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử."

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/6/2019) quy định các tiêu chí đánh giá việc xử lý tham nhũng có những thành phần sau:

   "- Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính với tổ chức, cá nhân có vi phạm;

   - Kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng;

   - Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng;

   - Số lượng tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi."

   Trên đây là những quy định của pháp luật về các tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành vi tham nhũng
  Phòng chống tham nhũng
  Tham nhũng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn