Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Ngày hỏi:18/12/2018

Các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi khi đáp ứng các điều kiện nào theo quy định mới nhất hiện nay?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Chăn nuôi 2018).

   Luật Chăn nuôi 2018 quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Chăn nuôi 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trong trường hợp sau đây:

   - Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi bị mất, hư hỏng;

   - Thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn