Các trường hợp hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Luật Trồng trọt 2018

Ngày hỏi:14/12/2018

Xin chào anh chị, anh chị cho tôi hỏi theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay thì quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng sẽ có thể bị hủy bỏ trong trường hợp nào cụ thể? Mong giải đáp!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Trồng trọt 2018).

   Luật Trồng trọt 2018 quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

   Theo quy định tại Điều 15 Luật Trồng trọt 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây:

   - Gian lận hồ sơ đăng ký công nhận lưu hành giống cây trồng;

   - Không duy trì được tính khác biệt của giống cây trồng như tại thời điểm cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng;

   - Không khắc phục được trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này;

   - Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng mà còn tái phạm;

   - Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải hủy bỏ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn