Các trường hợp hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam từ 01/01/2020

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi tên là Nguyễn Tiểu Như, tôi hiện đang công tác trong ngành phân bón. Vừa qua nghe nói Quốc hội vừa thông qua Luật trồng trọt và có quy định về vấn đề phân bón. Xin cho hỏi, theo Luật này thì quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam bị hủy bỏ trong trường hợp nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Trồng trọt 2018).

   Luật Trồng trọt 2018 quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Trồng trọt 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây:

   - Có bằng chứng khoa học mới về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường;

   - Phát hiện sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng với phân bón đã được công nhận lưu hành.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn