Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình về tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

Xin chào Ban biên tập, tôi được nhận yêu cầu giải trình của cá nhân vào tháng sau, nhưng khi tiếp nhận giải trình thì tôi phát hiện người đó đã qua đời, vậy tôi có trách nhiệm giải trình với yêu cầu này không? Văn bản mới về tham nhũng quy định như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 14 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/8/2019) đã quy định cụ thể như sau:

   "1. Trong quá trình thực hiện việc giải trình, người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định tạm đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp sau đây:

   a) Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà chưa xác định được người thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà chưa có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình;

   b) Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;

   c) Cá nhân yêu cầu giải trình bị ốm đau hoặc vì lý do khách quan khác mà người thực hiện trách nhiệm giải trình chưa thể thực hiện được việc giải trình.

   2. Người thực hiện trách nhiệm giải trình tiếp tục thực hiện việc giải trình khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn.

   3. Người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp sau:

   a) Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà không có người thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà không có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình;

   b) Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện theo pháp luật;

   c) Người yêu cầu giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình."

   Như vậy, nếu người yêu cầu giải trình qua đời mà chưa xác định được người thừa kế quyền, nghĩa vụ thì trong trường hợp này việc giải trình được tạm đình chỉ. Nhưng khi xác định được người thừa kế quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình thì bạn vẫn có trách nhiệm giải trình.

   Còn nếu người yêu cầu giải trình không có người thừa kế quyền, nghĩa vụ thì yêu cầu giải trình bị đình chỉ và bạn không có trách nhiệm phải giải trình.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành vi tham nhũng
  Phòng chống tham nhũng
  Tham nhũng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn