Các trường hợp thực hiện biệt phái viên chức

Ngày hỏi:09/09/2016

Tôi là một giáo viên ở Nam Định. Xin tòa soạn cho biết việc điều động biệt phái giáo viên THCS và tiểu học ở Nam Định có thực hiện đúng với các quy định của nhà nước và của Ngành không? – (hoanganh***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Trước hết để trả lời cho thắc mắc này của bạn, chúng tôi muốn bạn thông tin chi tiết về quá trình thực hiện nhiệm vụ biệt phái của các bạn. Có như vậy, chúng tôi mới có cơ sở để trả lời chính xác việc quyết định biệt phái ở địa phương bạn là đúng hay sai.

   Tuy nhiên, liên quan đến nội dung này, các bạn nên tìm hiểu kỹ Điều 25 và Điều 26 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

   Cụ thể như sau: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

   Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

   * Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   - Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

   - Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

   Thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm. Trường hợp một số ngành, lĩnh vực đặc thù yêu cầu phải có thời hạn biệt phái dài hơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái tiếp tục quản lý, theo dõi trong thời gian viên chức được cử đi biệt phái.

   Cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với viên chức đó.

   Viên chức được cử biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 Luật viên chức.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn