Các vị trí cần tuyển cũng như chính sách ưu đãi cho hai bằng cao học về QTKD và quản lí dự án của RMIT Vietnam?

Ngày hỏi:09/11/2015

Xin chào sở nội vụ Đà Nẵng, Tôi tốt nghiệp hai bằng cao học về QTKD và quản lí dự án của RMIT Vietnam. Tôi rất yêu thích tp và con người Đà Nẵng. Nay cũng muốn về Đà Nẵng sống và làm việc nhưng ko tìm thấy thông tin về các vị trí cần tuyển cũng như chính sách ưu đãi (nếu có) Xin cung cấp thông tin thêm.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 13100-QĐ/TU về Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Chỉ tiêu, điều kiện tiếp nhận và chế độ ưu đãi đối với các đối tượng có nhiều thay đổi so với quy định của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

   Hiện nay, thành phố đang tạm dừng việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực. Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan đang xây dựng văn bản để tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện việc thu hút nguồn nhân lực theo Đề án mới nêu trên. Đối tượng thu hút sẽ được bố trí về các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý (sở, ban, ngành, UBND quận, huyện…). Khi có văn bản mới, Sở Nội vụ sẽ thông tin công khai các thông tin về chính sách thu hút để các cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết. Để biết thông tin về chính sách thu hút, đề nghị ông/bà thường xuyên theo dõi thông tin tại chuyên mục Chính sách thu hút nhân tài trên website của Sở Nội vụ để biết thêm thông tin.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn