Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian biệt phái có được chuyển công tác?

Ngày hỏi:21/09/2019

Xin hỏi: tôi đang được cử đi biệt phái ở một đơn vị khác trong thời gian không quá 2 năm, tuy mới đi được 3 tháng nhưng có đơn vị khác đồng ý tiếp nhận về làm việc. Vậy việc tôi đang đi biệt phái có ảnh hưởng đến việc chuyển công tác không? Quy định nào khẳng định điều này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Luật cán bộ, công chức 2008 Luật Viên chức 2010

   Biệt phái là việc cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

   Theo quy định thì người được biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

   Hiện không có quy định cụ thể về việc đi biệt phái có ảnh hưởng đến việc chuyển công tác không? Do đó có hai cách thức để thực hiện:

   - Một là, thôi việc theo nguyện vọng rồi thi tuyển/xét tuyển... vào đơn vị khác.

   - Hai là, xin chuyển công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác. Được đơn vị đang làm việc và đơn vị chuyển đến đồng ý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn