Cấp hiệu của sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày hỏi:29/07/2019

Dựa vào Nghị định mới nhờ Ban biên tập hỗ trợ tôi mô tả cấp hiệu của sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam! Mong phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 61/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 28/8/2019) cấp hiệu của sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như sau:

   - Hình dáng: Hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc;

   - Nền cấp hiệu màu xanh dương; nền cấp hiệu của sĩ quan cấp tướng có in chìm hoa văn mặt trống đồng, tâm mặt trống đồng ở vị trí gắn cúc cấp hiệu;

   - Đường viền cấp hiệu màu vàng;

   - Trên nền cấp hiệu gắn: Cúc cấp hiệu, gạch, sao màu vàng. Cúc cấp hiệu hình tròn, dập nổi hoa văn (cấp tướng hình Quốc huy; cấp tá, cấp úy hình hai bông lúa xung quanh và ngôi sao năm cánh màu vàng ở giữa), cấp hiệu của cấp tướng không có gạch ngang, cấp tá có hai gạch ngang, cấp úy có một gạch ngang, số lượng sao:

   Thiếu úy, Thiếu tá, Thiếu tướng: 01 sao;

   Trung úy, Trung tá, Trung tướng: 02 sao;

   Thượng úy, Thượng tá: 03 sao;

   Đại úy, Đại tá: 04 sao.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn