Chất thải rắn nguy hại được lưu trữ tại cơ sở giết mổ động vật tập trung trong bao lâu?

Ngày hỏi:24/03/2020

Tôi đang xây dựng quy trình xử lý chất thải nguy hại cho cơ sở giết mổ tập trung của bên tôi, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì chất thải rắn nguy hại tại cơ sở giết mổ động vật tập trung phải được thu gom và xử lý sau bao lâu? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.3.8 Mục 2 QCVN 150: 2017/BNNPTNT kèm theo Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT quy định việc quản lý chất thải rắn nguy hại như sau:

   - Cơ sở giết mổ phải có quy trình thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại; xác gia súc, gia cầm chết do bệnh hay nghi bệnh, các loại thịt, phủ tạng có bệnh tích được đưa vào bao bì màu vàng, bên ngoài có dán biểu tượng chỉ chất thải nguy hại;

   - Chủ cơ sở phải lập tức mang chất thải nguy hại đi xử lý theo quy định ngay sau khi có quyết định xử lý của cơ quan hoặc người có thẩm quyền;

   - Chất thải rắn nguy hại không được lưu trữ tại cơ sở giết mổ quá 8 giờ;

   - Chủ cơ sở không tự xử lý‎ được chất thải phải ký hợp đồng với tổ chức được cấp phép hành nghề xử lý chất thải.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì cơ sở giết mổ động vật tập trung không được lưu trữ chất thải rắn nguy hại tại cơ sở quá 8 giờ. Theo đó, bên bạn phải thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại (nếu có) mỗi 8 giờ 01 lần.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn