Chất thải rắn thông thường trong cơ sở giết mổ động vật phải được thu gom và xử lý bao lâu một lần?

Ngày hỏi:24/03/2020

Bên tôi mới hoàn thiện cơ sở giết mổ động vật tập trung, sắp tới sẽ đi vào hoạt động, chúng tôi đang xây dựng quy trình xử lý rác thải bao gồm: chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại và chất thải lỏng. Tôi nghe nói là chất thải rắn thông thường phải được thu gom và xử lý mỗi ngày một lần, cho hỏi thông tin tôi tiếp nhận có đúng không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.3.8 Mục 2 QCVN 150: 2017/BNNPTNT kèm theo Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT quy định việc quản lý chất thải rắn thông thường như sau:

   - Có quy trình thu gom chất thải rắn thông thường, quy trình phải quy định tần suất thực hiện để đảm bảo không lưu giữ trong cơ sở giết mổ quá 24 giờ và được xử lý như rác thải sinh hoạt;

   - Hàng ngày, làm sạch dụng cụ chứa đựng, thu gom lông, biểu bì, phủ tạng, mỡ vụn, chất chứa trong đường tiêu hóa;

   - Phải quét dọn và xử lý phân, chất thải hàng ngày trong chuồng nhốt giữ động vật.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì cơ sở giết mổ động vật tập trung phải xây dựng quy trình thu gom và xử lý chất thải thông thường với tần suất tối thiểu là 24 giờ 01 lần.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn