Chế độ quân nhân

Ngày hỏi:24/07/2014

Bố tôi nhập ngũ sau năm 1975, có tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, sau đơn vị cho đi xuất khẩu lao động. Khi bố tôi thôi việc thì thời gian công tác trong quân đội là 20 năm 10 tháng. Khi Nhà nước có chính sách cho những người như bố tôi (được hưởng chế độ hưu) thì lúc đó bố tôi đang bị bệnh nặng và qua đời (năm 2012). Sau này gia đình tôi được hướng dẫn làm chế độ trợ cấp một lần và gia đình đã làm các thủ tục cho bố tôi nhưng hiện gia đình chưa được hưởng chế độ. Vì vậy nhờ luật gia nêu rõ quy định về trình tự và trách nhiệm thực hiện chế độ cho bố tôi để tôi nắm được và liên hệ làm chế độ cho bố tôi.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính -Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 23 nêu trên, quy định trình tự và trách nhiệm thực hiện của các cấp các ngành như sau: Đối tượng, thân nhân đối tượng thuộc diện hưởng chế độ hưu trí hoặc chế độ trợ cấp một lần nộp hồ sơ cho UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo từng đợt, mỗi đợt vào ngày đầu tuần trong tuần đầu, tháng đầu của mỗi quý; số lượng 1 bộ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 điều 5 Thông tư 102 ngày 19/10/2012. Trình tự, trách nhiệm và quy định thời gian xét duyệt ở các cấp được thực hiện như sau: Đối với UBND cấp xã: Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đối tượng theo quy định (theo từng đợt), hoàn thành việc tổng hợp, lập hồ sơ đối tượng là quân nhân, cơ yếu báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện. Đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), hoàn thành việc xét duyệt, tổng hợp, báo cáo đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (Mẫu số 04). Đối với Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), hoàn thành việc xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ (5 bộ), báo cáo đề nghị Bộ Tư lệnh quân khu (qua Cục Chính trị) (Mẫu số 4). Đối với Bộ Tư lệnh các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), hoàn thành việc thẩm định, ra quyết định về việc thực hiện chế độ hưu trí (Mẫu số 05), công văn đề nghị (Mẫu số 06), chuyển Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Từ quy định nêu trên bạn nghiên cứu kỹ Nghị định 23 và Thông tư 102, liên hệ với các cấp có thẩm quyền để đề nghị hoàn thành các thủ tục để gia đình được hưởng chế độ theo quy định.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn