Chỉ có Thủ tướng Chính phủ mới có quyền quyết định đàm phán điều ước quốc tế?

Ngày hỏi:16/08/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì có phải chỉ có Thủ tướng Chính phủ mới có thẩm quyền quyết định đàm phán điều ước quốc tế?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 10 Luật điều ước quốc tế 2016 quy định về thẩm quyền quyết định đàm phán điều ước quốc tế như sau:

   1. Chủ tịch nước quyết định đàm phán, ủy quyền đàm phán, chủ trương đàm phán và kết thúc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước.

   2. Thủ tướng Chính phủ quyết định đàm phán, ủy quyền đàm phán, chủ trương đàm phán và kết thúc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ.

   Như vậy, không chỉ có Thủ tướng Chính phủ quyết định đàm phán mà tùy thuộc vào vai trò đàm phán cũng như lĩnh vực đàm phán mà quy định về thẩm quyền riêng. Ví dụ ở Chủ tịch nước được quyết định đàm phán, ủy quyền đàm phán, chủ trương đàm phán và kết thúc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, còn Thủ tướng Chính phủ thì nhân danh Chính phủ để đàm phán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn