Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Ngày hỏi:15/01/2010
Đề nghị hướng dân chi tiết về chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:Việc chủ đầu tư thuê một đơn vị tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thanh toán khoản chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho đơn vị tư vấn theo nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan như công dân Nguyễn Văn Hoà đã nêu là phù hợp với quy định về đầu tư xây dựng công trình.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn