Chỉ tiêu an toàn của thực phẩm trong chăn nuôi được hiểu như thế nào?

Ngày hỏi:15/02/2020

Tôi là người kinh doanh thức ăn trong chăn nuôi và theo tôi được biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Vậy cho tôi hỏi: Chỉ tiêu an toàn của thực phẩm trong chăn nuôi được hiểu như thế nào? Mong được Ban Biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/03/2020) quy định:

   - Chỉ tiêu an toàn là chỉ tiêu quy định mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi để không ảnh hưởng tiêu cực đến vật nuôi, con người và môi trường.

   - Chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi gồm: độc tố, vi sinh vật gây hại, kim loại nặng và chỉ tiêu khác quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và quy định của pháp luật có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn